Falnézet készítése rajzi metszettel

A Nézet menü - Metszet - Falnézet paranccsal rendszerint egy textúrázott fronális nézetet hozunk létre a helyiség egyik falához tartozó berendezésről képi formában. 

Ez elsősorban egy látványtervi produktum, bár automatikusan beméretezett formája is létrehozható az Interior menü - Konyha és tárolóbútorok -  Falnézet méretezéssel paranccsal.
Azonban részletes műszaki dokumentációs célból érdemes rajzi metszetet készíteni. Ennek előnye, hogy az elkészült rajzi metszetet a metszetet ábrázoló ablakból át lehet másolni az alaprajzra, majd ott tovább lehet dolgozni, pontos méretezésekkel, magyarázatokkal ellátni.

Egy egyszerű példán keresztül megvilágítva a munkafolyamat a következő:

  1. Rajzi metszet létrehozása a Nézet menü - Metszet - Definiálás paranccsal. A parancs kiadása után rögtön feljön a Metszet beállításai párbeszédablak. Első körben itt csak arra kell ügyelni, hogy a Térbeli megjelenítés csoporton belül a Képi metszet létrehozása opció ki legyen kapcsolva.

Ezután az alaprajzon meg kell adni a metszetvonal kezdő- és végpontját, majd a nézet irányát. Itt arra ügyeljünk, hogy a metszetvonal kezdete és vége egybeessen annak a falszakasznak az elejével és végével, amelyről a falnézetet készítjük! Fontos továbbá, hogy a metszetvonal azon berendezési tárgyak elé kerüljön, amelyeket még látni akarunk a falnézeten:

Az eredmény egy külön metszet ablakban jön létrre. Az ablak neve utal a metszetre (A-A metszet). Első körben valószínűleg nem azt kapjuk, amit szeretnénk: pl. nem akarjuk látni az objektumokat, csak a konyhabútort  a pirosan bekeretezett részből. Később annak a frontális nézetét szeretnénk részletesen dokumentálni.

  1. Ekkor nincs mit tenni, el kell mélyedni a metszet beállítások párbeszédablak adta lehetőségekben. Az alaprajzon jobb egér gommbal rákattintunk a metszetvonalunkra, majd kiadjuk a Módosítás parancsot a helyi menüből. Szerencsére néhány beállítással a Térbeli megjelenítés csoporton belül behatárolhatjuk a metszetet vízszintes irányban (A metszetnek legyen vége a metszetvonal végeinél), függőleges irányban (Metszet alsó határ, Metszet felső határ), elhagyhatjuk az objektumokat (Objektumok elhagyása), és ha akarjuk, kikapcsolhatjuk a magasság szintvonalakat is (Magasság szintvonalak láthatóak a Metszet nézeten).

A megjelenítendő elemeket persze úgy is korlátozhatjuk, hogy a 3D építése párbeszédablakban kikapcsoljuk azokat az elemtípusokat, amelyeket nem akarunk látni.
Tegyük fel, hogy most már elégedettek vagyunk a metszet ablakban mutatkozó eredménnyel.

  1. Ezután már csak át kell másolni a metszet ablak tartalmát az alaprajzi ablakba. Ehhez a metszet ablakban pl. téglalapos kijelöléssel ki kell jelölni az összes elemet, majd a Ctrl+C billentyűkombinációval a vágólapra helyezhető a kiválasztás. Ne felejtsük el megadni ezután a referenciapontot! Aktiváljuk azt az alaprajzi ablakot, ahová a vágólap tartalmát el akarjuk helyezni, majd adjuk ki a beillesztés (Ctrl+V) parancsot. Ezután az alaprajzon megkezdődhet a végleges kidolgozás.

Ha sok falnézetet kell kidolgozni, akkor érdemes új alaprajzi ablakot létrehozni az Ablakok - Új 2D ablak paranccsal, majd azon belül érdemes több szintet létrehozni, s az egyes bemásolt falmetszeteket külön-külön szintekre helyezni, vagy egy szinten már olyan elrendezésben elhelyezni több falnézetet, amilyen elrendezésben aztán ki szeretnénk azt nyomtatni.