Rajzi metszet készítése

Részletes műszaki dokumentációs célból érdemes rajzi metszetet készíteni. Építészek számára ez a homlokzati rajzok, metszetek esetében kerül képbe, lakberendezők esetében pedig a takart vonalas falnézeteknél. 

A metszetet a metszet paranccsal lehet létrehozni az alaprajzon, s az eredmény külön ablakban jelenik meg. A metszet létrehozásánál rengeteg paraméter állítható, ezek közül a legfontosabbak a következők:

Képi metszet létrehozása. Ügyeljünk rá, hogy ez a jelőlő négyzet üresen maradjon, így rajzi metszet fog létrejönni. A rajzi metszetnek az a lényeges tulajdonsága, hogy az ablak tartalma kijelölhető és átmásolható az alaprajzra, így további feldolgozásra kiválóan alkalmas. A további metszet beállítások is attól függnek, hogy mitt mit választunk.

Minden szinten látható. Ettől a beállítástól függ, hogy a metszetvonal az alaprajzon minden szinten látszódjék-e vagy sem.

Metszet alsó határ. Megadható a metszet legalsó pontjának magassága. Ez hasznos lehet, ha pl. a falnézetbe nem szeretnénk belevenni az alsó födémet.

Metszet felső határ. Megatható a metszet legfelső pontjának magassága. Az előző beállításhoz hasonlóan tehát itt megadhatunk egy felső szintkorlátot a metszetábrázoláshoz.

Magasság szintvonalak láthatóak a metszet nézeten. Ezt választva a metszeten az egyes szinteket (emeleteket) vízszintes vonal választja el.

A metszetnek legyen vége a metszetvonal végeinél. Ezzel tudjuk behatárolni a metszetet vízszintes irányban jobbról és balról a metszetvonal kezdeti- és végpozíciójának megfelelően.

Sraffozás a metszeten. Minden anyagnál lehetőség van beállítani azt, hogy a metszeten milyen sraffozással legyen ábrázolva (lásd. Anyag tulajdonságok párbeszédablak - Sraffozás a metszeten gomb). Az elmetszett elem az anyagához tartozó sraffozással jelenik meg.

Objektumok elhagyása. Ezt általában érdemes bekapcsolni, de rajzi metszetnél szinte kötelező, mivel bonyolultabb (pl. 3D Warehouse-ból letöltött) objektumok esetén a metszet számítása igen bonyolult, időigényes.

Elemtípusok a metszet vonalvastagság alkalmazására. Kijelölhető, hogy a metszeten mely elemtípusok jelenjenek meg nem nulla vonalvastagsággal. Ezekre lesz értelmezve a Metszet vonalvastagság beállítás.

A rajzi metszet létrehozása és frissítése erőforrásigényes feladat, ezért érdemes kikapcsolni a Fájl menü - Opciók - Megjelenítés lapon a Mindig aktualizálja a metszet nézet ablakokat (jelentőse lassíthatja a munkát) opciót, vagy ha nincs szükség rá éppen, akkor érdemes a metszetablakot a háttérbe tenni az Objektumközpont Projektkezelőjében, különben indokolatlanul lelassíthatja a munkánkat.