ARCHLine.XP 2021 változások

A továbbiakban a változásokat a Help.archlinexp.com oldal taartalmazza

Build 365 Release
 

2021.06.15.

  • Kisebb új funkciók és bővítmények:
- Élsimítás két szinten érhető el. Azoknak a felhasználóknak, akiknek régebbi számítógépe van,
az élsimítás (anti-aliasing) kikapcsolása ajánlott, hogy a grafika kevésbé terhelje a számítógépet.
Kikapcsolása azt jelenti, hogy az ívelt élek apró négyzeteknek tűnnek, de a szoftver gördülékenyebben fut, mert kevesebbet erőforrást igényel a számítógéptől.
Az ARCHLine.XP-ben kétféle módszer van az élsimításra, amelyek a szükséges számítási mennyiségben különböznek.
Az alapértelmezett szint, az Élsimítás jelölőnégyzet bekapcsolásával, a legtöbb max. 3-4 éves számítógépen működik.
A Multisample Anti-aliasing (MSAA) elnevezésű második módszer jobb képminőséget nyújt, amely a amely a simább, ívelt élek illúzióját adja.
 
- A szigetelés hozzáadása a külső falakhoz parancs elavult, ehelyett ajánlott az új Fázisok hozzárendelése falrétegekhez eszköz.
- A beépített nyílászárók esetében az ajtók és ablakok nyitási irányának kézi beállítása megszűnt. A program a 3D nézetekben automatikusan beállítja a nyitási irány szimbólumát.
- A Project Navigator rajz átnevezés parancs néha nem volt elérhető, javítva van.
- Objektum áthelyezése egy másik fóliára nem volt elérhető, javítva van.
- A Nyomtatási sor párbeszédpanel kisebb átrendezése úgy, hogy a PDF fájl neve látható legyen az útvonallal együtt.
- Az Onedrive projekt mentése jelenleg nem támogatott. Onedrive elérési út beállításakor projektek, rajzok, sablonok mentése nem megengedett.
- Ifc import fix: Az elforgatott világkoordinátarendszer beállítását is helyesen kezeli.
 
 

Build 342 Release
 

2021.05.21.

  • Kisebb új funkciók és bővítmények:
- Új funkció: Falrétegek tervezési fázishoz rendelhetők. Pl. Utólagos szigetelés ábrázolása meglévő állapotban az eredeti falat mutatja. Új állapotban a fal az a utólagos szigeteléssel jelenik meg.
- Új funkció: Korpusz nyitásirány kijelezhető a falnézeten, kimutatásban és címkén.
Helye:

Falnézet: Beállítások dialog, Nyílásirány szimbólum tulajdonságai,
Kimutatás: Kimutatás formázása dialóg, Nyílásirány szimbólum tulajdonságai,
Címke: Címke formázása dialóg, Nyílásirány szimbólum tulajdonságai,
Új funkció:Fényforrás láthatósági parancsok átalakítása. 5 parancs mutatja a lámpák állapotát a DirectX11-ben: Összes lámpa be/Összes lámpa ki/ Csak egy lámpa be/ További lámpa be / További lámpa kikapcsolva.
 
- Bútor szerkesztő, elektromos kapcsoló, árnyékolók, ledszalag dialogok: minden változtatás után optimális nagyításra váltott a dialog előnézetében. A dialóg megtartja az aktuális nézetet.
Projekt navigátor véletlenszerű elszállás javítása.
- Vektoriális 3D nézet másolás helyesen működik CTRL-C gyorsítókulccsal is.
- Rendering: átlátszó felületek hibás megjelenés javítása.
- DWG exportálás a látható szintekről ki, bekapcsolható egy új opcióval
Marker megjelenés javítása, ha a befogott képernyő terület 10 cm-nél kisebb.
Tervlap frissítéskor a látható szintek helyes figyelembe vétele
Falnézet, metszet, homlokzat sraffozási prioritás hiba javítása.
- Fényforrás kezelő dialóg utolsó fényforrás törléskor átmozgatta a szint 0 magasságra az objektumot hiba javítása.
Burkolat kontúrjának automatikus frissítése: ha a felhasználó egyedi burkolási műveletet is végzett, akkor ezen az alapterületen -annak automatikus frissítésekor- a csempék újra kiosztása letiltott. Ilyenkor a meglévő csempéknek csak a kontúrját számolja a program újra az alapterület új határának figyelembe vételével.
Onedrive használata mint alapértelmezett rajzkönyvtár nem megengedett.
Raszterkép látható szinten nem szerkeszthető
- MEP csöveket is lehet közvetlenül összekötni az Automatikus kötés eljárással.
Anti-aliasing (Elsimítás) kétszintű lett. A GPU által hardveresen támogatott többmintás elsimítás (MSAA) Jobb él minőségű vonalakat jelenít meg a képernyőn, de legalább 3000 G3D Mark grafikus kártyára van szükség. Helye: Opciók – Megjelenítés panel – Vizuális hatások".
Táblázatos szöveg nyomtatása: Fix nyomtatási karakter magasság esetén a befoglaló keret mérete átfedést okozhatott.
- Fali lámpák szimbolikus ábrázolása a világítási tervben a falhoz rögzített marad.
- Födém béléstest 3D generálás hiba javitva.
- FBX import 3D mesh beolvasás geometriai hibák korrigálása.
- A másolás parancs átszervezve. Ciklusban hajtja végre hasonlóan a CTRL-C CTRL-V parancshoz.  Az Enter megnyomása után visszateszi az eredeti elemre a kijelölést .
- Falnézet vektoriális színezett nézetnél sraffozások alá - fölérendelése automatikus.
- Ajtó nyitás 3D animáció a könyvtári ajtókon néhány kivétellel általánosan működik.
- Nyilászáróhoz rendelt buborék a példányazonosítót jeleniti meg (Instance ID). A buborék sugarát nem kéri be, hanem a beleirt szöveg hossza szerint mindig automatikusan számolja ki.
 
 
 

Build 286 Release
 

2021.04.08.

  • Kisebb új funkciók és bővítmények:
- Új parancs: PDF Export - PDF exportálás fóliákkal, alaprajz, metszet, homlokzat nézeteken
- Tervezési fázisok: Elbontandó ablak helyére kerülhet új falkapcsolat
- Új parancs: Projekt paraméterek frissítése - a tervlapon az összes pecsét egyidejű frissítése az az aktuális BIM projekt paraméterekkel
- Ajtó /ablak -   Tiszta nyílás szélesség mellé a tiszta magasság fogalma is bevezetésre került
- Új parancs: Ajtó animált nyitása 3D nézeten. Kikapcsolható az Opciók - Globális értékek panelen.
- Új falméretezés lánc típus: Belső helyiségek, falvastagságok, ajtó / ablak keret pontok sorozata
- Lépcső/rámpa test aljára valamint rámpa test tetejére is lehet burkolatot helyezni
- Ferde álmennyezet kontúr szerkeszthető 2D-ben
- PDF nyomtatásnál az egyéni papírméret értékét nem lehetett beállítani
- Fal, födém hasonló elemek választása parancs bővítése: ha nincs stílusnév, akkor a rétegrend alapján keres a program hasonlókat
- Nyílászáró méretezésnél ha áttörés van, akkor a keret vastagság nem csökkenti a kiírt méreteket
- Rácsos tartó nem volt legenerálható 3D-ben
- Ifc export: szigetelt oszlop exportja külön színnel
- DWG exportálás - modell szine fázis grafikus felülírás opcióval is választható
- Papírmodell színe beállítható az Opciók - Megjelenítés - Vizuális hatások panelen
- Rendering alkalmazásban papírmodell is választható egyedi szinbeállítással
- Nyomtatási tervlap neve szám mellett név is lehet. A rajzlapokat balról jobbra és fentröl lefelé helyezi el.